Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Zpracování projektu pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: Celusse - PO2 ØYgJlPØØØ1 - konec - podlimitní - Zpracování projektu pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: ØYgJlPØØØ1
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Zpracování projektu pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Zadavatel: Celusse Laboratories, a.s.
Zadavatel (zkrácený název): Celusse
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 4.12.2009
Termín pro předkládání nabídek: 21.12.2009
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investiční
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.celusse.eu
4.1.2010 2:01:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load