Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno.

Předmět emailu: JMK - PO3 Moravian Scinece Centre Brno -  - malého rozsahu - Zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Moravian Scinece Centre Brno
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno
Zadavatel: Jihomoravský kraj
Zadavatel (zkrácený název): JMK
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 934 150 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek:  
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1188&TypeID=1
6.1.2010 8:01:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load