Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce prostor FSI VUT v Brně v souvislosti s realizací projektu  NETME Centre – zpracování dokumentace pro zadání stavby“.

Zpráva o průběhu veřejné zakázky je zveřejněna na těchto internetových stránkách: http://www.vutbr.cz/index.php?page=document&wapp=portal&tail=4&dcid=12321&fldrid=617&parent=4&lang=0

15.2.2010 9:02:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load