Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: LB - PO3 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - konec - podlimitní - ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: PO3
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Zadavatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Zadavatel (zkrácený název): LB
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 5000000 Kč vč. DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 13.1.2010
Termín pro předkládání nabídek: 2.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 20
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: Zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: GORDION, s.r.o.
Přiložena kompletní dokumentace: ano
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Uzavřená smlouva
  Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.labyrintbohemia.cz/uredni.html
12.3.2010 1:03:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load