Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zprava o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Odstranění dřevin (kácení) a provedení  zdravotních zásahů do dřevin.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UPa - PO4 Výukové a výzkumné centrum v dopravě - konec - malého rozsahu - Odstranění dřevin (kácení) a provedení  zdravotních zásahů do dřevin
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Odstranění dřevin (kácení) a provedení  zdravotních zásahů do dřevin
Zadavatel: Univerzita Pardubice
Zadavatel (zkrácený název): UPa
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 660 000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 17.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 5.3.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
  Zpráva z hodnotící komise
  Uzavřená smlouva
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html
23.3.2010 10:03:55 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load