Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy pro transfer technologií.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: VUVeL - CZ.1.05/2.1.00/01.0006 Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně - konec - malého rozsahu - Stavební úpravy pro transfer technologií
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0006
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Stavební úpravy pro transfer technologií
Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): VUVeL
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.320.000,-
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.1.2010
Termín pro předkládání nabídek: 15.2.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3.4. investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Ing.Vlastislav Remeš, projekce staveb
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Uzavřená smlouva
  Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vri.cz/cs/vyberova-rizeni/verejne-zakazky/
23.3.2010 10:03:52 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load