Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Vysokotlaký kapalinový chromatograf s UV/VIS detekcí.

Odkaz na příslušnou stránku UP, kde je zveřejněna zpráva o průběhu
výběrového řízení: http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/verejne-zakazky/

13.4.2010 4:04:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load