Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - projekt interiéru.

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UP - 30 BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje - konec - malého rozsahu - Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - projekt interiéru
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 30
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - projekt interiéru
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 26.2.2010
Termín pro předkládání nabídek: 15.3.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 4. Služby - projektová dokumentace a příprava projektu
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Zpráva o průběhu výběrového řízení
  Uzavřená smlouva
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.upol.cz/odkazy/uredni-deska/verejne-zakazky/

13.4.2010 4:04:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load