Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Projektová dok. rekonstrukce areálů FF a PdF MU– dodatečné služby pro FF MU

Odkaz na zveřejnění zprávy o průběhu výběrového řízení: https://zakazky.muni.cz/vz00000060

12.7.2010 2:07:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load