Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Dodávka propagačních předmětů a prvků povinné publicity

Odkaz na zveřejnění zprávy o průběhu výběrového řízení: http://www.vri.cz/cs/vyberova-rizeni/verejne-zakazky/

9.8.2010 3:08:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load