Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Revitalizace objektů v kasárnách Šumavská - PD

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: ÚřANI - 0140 Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie - konec - nadlimitní - Revitalizace objektů v kasárnách Šumavská - PD


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: 0140
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Revitalizace objektů v kasárnách Šumavská - PD
Zadavatel: Úřad akvizic nemovité infrastruktury
Zadavatel (zkrácený název): ÚřANI
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 400 000,- Kč bez DPH 
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: x
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 30.4.2010
Termín pro předkládání nabídek: 16.6.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 54 dnů


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ne
Specifikujte položku rozpočtu: x
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky: x


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele: x
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.army.cz/finance-a-zakazky/vyhlasene-zakazky/zakazky/doplnek-vz-60049142-revitalizace-objektu-v-kasarnach-Sumavska---pd-46240/
3.9.2010 3:09:22 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load