Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Budova L Technické univerzity v Liberci - činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby Budova L TUL - písemná zpráva zadavatele

Odkaz na zveřejnění zprávy o průběhu výběrového řízení: 

http://www.tul.cz/urednideska/dokument-5009.html

17.9.2010 2:09:13 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load