Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Konstrukční návrhy  vakuových bloků optických zrcadel a modulů pro centrální distribuci …

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: FZÚ AV ČR, v.v.i. - CZ .1.05/1.1.00/02.0061 ELI - konec - malého rozsahu - Konstrukční návrhy  vakuových bloků optických zrcadel a modulů pro centrální distribuci …


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: ELI
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ .1.05/1.1.00/02.0061
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Konstrukční návrhy  vakuových bloků optických zrcadel a modulů pro centrální distribuci …
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
Zadavatel (zkrácený název): FZÚ AV ČR, v.v.i.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1,8 mil. Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 23.7.2010
Termín pro předkládání nabídek: 11.8.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ne
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.fzu.cz/verejne-zakazky
21.9.2010 4:09:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load