Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie - zpracování studie interiéru

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: VUT v Brně - PO1 CEITEC - Středoevropský technologický institut - konec - malého rozsahu - Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie - zpracování studie interiéru


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC - Středoevropský technologický institut
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie - zpracování studie interiéru
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90  Brno
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 620 000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Oslovení 5 zájemců
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 21.7.2010
Termín pro předkládání nabídek: 6.8.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 10


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/index.php?page=document&wapp=portal&parent=4&tail=4&new=yes&dcid=15878&fldrid=617
21.9.2010 4:09:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load