Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zrušení veřejné zakázky podlimitní

Název veřejné zakázky: Výbuchový autokláv

Základní informace o zakázce

Projekt:

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0082

Oznámení za účelem:

Informace o zrušení výběrového řízení

Název zakázky:

Výbuchový autokláv

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

podlimitní

Předmět zakázky:

dodávky

Předpokládaná hodnota zakázky:

3 000 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

18.3.2011

Termín pro předkládání nabídek:

7.4.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

20

   

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

2.4 Stroje a zařízení

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Zakázka je zcela nezávislá

Specifikace související zakázky:

   

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

S podporou externího dodavatele

Uveďte název externího zpracovatele:

DUCK Consulting s.r.o., Ing. Robert Kačer, zpracování zadávací dokumentace + přílohy

Přiložena kompletní dokumentace:

Ne

Přiložená dokumentace:

Zpráva z hodnotící komise

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://info.vsb.cz/?organisationUnit=vsb&lang=cs&reportId=17927

21.4.2011 1:04:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load