Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Oznámení o zveřejnění opraveného scanu výzvy a prodloužení lhůty k podání nabídky

Oznámení o zveřejnění opraveného scanu výzvy a prodloužení lhůty k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. 6 872/2011-42 s názvem "Poskytování služeb pracovního portálu pro prezentaci volných pozic a pro práci se správou uchazečů" na 10. 10. 2011 ve 12 hod.

Ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 20. září 2011, která byla elektronicky zavěšena na webových stránkách MŠMT a zaslána pěti dodavatelům bylo zjištěno, že administrativním omylem v ní nebyla naskenována druhá strana výzvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, která má podstatný vliv na požadovaný předmět zadávacího řízení,  zároveň se zveřejněním úplného znění  výzvy k podání nabídky zadavatel prodloužil lhůtu k podání nabídek na 10. října 2011 ve 12 hod. Místo i ostatní okolnosti doručení, které jsou uvedené ve výzvě,  zůstávají nezměněny. Obálky s nabídkami budou otevírány téhož dne 10. října 2011 ve 14:15 hod, na témže místě a za stejných okolností.

ikona souboruVýzva k podání nabídky na VZMR Poskytování služeb Pracovního portálu, včetně původně vypadlé druhé strany.pdf
ikona souboruOprava Výzvy a prodloužení lhůty k předložení nabídky.pdf
ikona souboruPříloha č_3_Krycí list nabídky pers. portál.docx

27.9.2011 9:09:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load