Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Aktualizovaná verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (2014)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl dne 1. října 2008 oficiálně podepsán Evropskou komisí za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 20. února 2012 byla Rozhodnutím Evropské komise přijata aktualizovaná verze tohoto Operačního programu.

Další aktualizace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla Rozhodnutím Evropské komise schválena 13. června 2014.

Mezi hlavní změny patří:

  • změny související se schváleným přesunem prostředků mezi prioritní osou 3 a prioritní osou 4 OP VaVpI 
  • zahrnutí podpory infrastrukturních projektů v Praze
  • přidání nových monitorovacích indikátorů do prioritní osy 3 (Kap. 3.7.3 - Indikátory dle prioritních os)
  • změna cílových hodnot některých monitorovacích indikátorů na úrovni programu i prioritních os (Kap. 3.7 – Monitorovací indikátory OP VaVpI)
  • aktualizace implementační struktury (Kap. 4.1.1. – Řídící orgán)
  • sladění textu s úpravami Operačního programu Podnikání pro inovace (Příloha č. 5)
  • revize textu OP s ohledem na zrušení Prováděcího dokumentu OP VaVpI
  • revize identifikace Auditního orgánu (Kap. 4.2 – Kontrolní a auditní systém, Kap. 4.2.1 – Vnitřní kontrolní systém)

Text aktualizované verze OP VaVpI je k dispozici zde:
ikona souboruOperační program Výzkum a vývoj pro inovace

Text OP VaVpI v anglickém jazyce je k dispozici zde:
ikona souboruOperational Programme Research and Development for Innovation

24.7.2014 13:55:53 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load