Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Aktualizovaná verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Dne 20. února 2012 byla Rozhodnutím Evropské komise přijata aktualizovaná verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl dne 1. října 2008 oficiálně podepsán Evropskou komisí za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Dne 20. února 2012 byla Rozhodnutím Evropské komise přijata aktualizovaná verze tohoto Operačního programu.

Mezi hlavní změny patří aktualizace implementační struktury OP VaVpI, upřesnění některých pojmů, aktualizace seznamu velkých projektů, upřesnění příjemců v prioritní ose 3, úprava smlouvy o Synergiích s Operačním programem Podnikání pro Inovace a úprava a rozšíření indikátorů OP VaVpI.

Text aktualizované verze OP VaVpI je k dispozici zde: ikona souboruOperační program Výzkum a vývoj pro inovace.pdf

Operační program bude v nejbližší době graficky upraven do podoby, která bude v souladu se současným Manuálem vizuální identity OP VaVpI.

Text OP VaVpI v anglickém jazyce je k dispozici zde: ikona souboruOperational Programme Research and Development for Innovation.pdf

6.3.2012 4:03:36 - aktualizováno 8.3.2012 9:03:15 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load