Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Žadatel

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI.

7.4.2020 14:39:49 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), která s účinností od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

3.2.2016 12:55:07 | přečteno 0x | ilona.mikova | Celý článek
 

Informace o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR

Řídicí orgán OP VaVpI informuje o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR ve věci refundace způsobilých výdajů formou zápočtu.

16.11.2015 18:30:34 | přečteno 0x | veronika.czesana | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 3.2 - Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

Řídicí orgán OP VaVpI dává k dispozici přehled výsledků hodnocení projektů výzvy 3.2 v rámci PO 2 OP VaVpI.

10.9.2015 14:54:53 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výsledky hodnocení Výzvy č. 9.3 - Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Řídicí orgán OP VaVpI dává k dispozici přehled výsledků hodnocení projektů výzvy 9.3 v rámci PO 3 OP VaVpI. 

10.9.2015 14:54:41 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 9. 2015)

Od 1. 9. 2015 je účinná Příloha č. 14a) Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze 4.5, a Příloha č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 3, verze 3.4.

1.9.2015 15:11:30 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Financování platových výdajů na konci roku 2015

27.8.2015 15:41:09 | přečteno 0x | veronika.czesana | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 17:06:28 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 - Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 16:56:11 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (12. 6. 2015)

Od 12. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 6o - Seznam příloh projektové žádosti (Výzva 9.3) a Přílohy č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (Výzva 1.3, 2.3, 3.3).

12.6.2015 14:50:18 | přečteno 0x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load