Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

V těchto dnech bylo mezi příjemci OP VaVpI zahájeno dotazníkové šetření k projektu „Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI“, který je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období duben – říjen 2011 konsorciem společností RegioPartner s.r.o. a AQE a.s.

Cílem probíhající evaluace je vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro eliminaci problematických vnějších vlivů.

Další informace naleznete na odkaz, případně kontaktujte Mgr. Jana Radoše (jan.rados@msmt.cz).

23.6.2011 10:06:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load