Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace o činnosti řídicích orgánů OP VK a OP VaVpI v oblasti finančních toků prostředků určených na financování projektů

Upozornění k projektovým účtům příjemců.

MŠMT jako řídicí orgán OP VK a VaVpI vyhodnotilo přínosy a důsledky poskytování finančních prostředků operačních programů na zvláštní účty příjemců, zřízené výhradně pro uskutečňování výdajů souvisejících s projekty jimi realizovanými.

Na základě výsledků analýzy je MŠMT připraveno nejpozději k 1.1.2014 přijmout opatření vedoucí k minimalizaci negativních důsledků dosavadního soustředění prostředků operačních programů na projektových účtech příjemců.

V současné době bude MŠMT ve spolupráci s národními orgány odpovědnými za implementaci národního strategického rámce nastavovat systém hospodaření a kontroly prostředků poskytovaných formou ex-ante plateb v souladu s právním řádem ČR a závaznými dokumenty EU. Po řádném nastavení systému hospodaření a kontroly finančních prostředků bude zrušena povinnost vést a zřizovat projektový účet separátně pro každý projekt.

29.8.2013 10:35:29 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load