Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace pro příjemce/žadatele výzev 1.4 a 2.4 PO4 k míře závaznosti klíčového vybavení uvedené v TA PO4 verze 3.0

Řídicí orgán se omlouvá příjemcům/žadatelům PO4 za nedopatření, kterým během aktualizace Přílohy 23d Technický popis pro  PO4 verze 3.0, sjednocené pro výzvy 1.4 a 2. PO4, vydané dne 21. 9. 2012, byla pro obě výzvy  1.4 a 2.4 v Kapitole II. Klíčové vybavení míra závaznosti klíčového vybavení/funkčních modulů do 5 mil. Kč uvedena pouze ve  žluté barvě. Barva textu respektující předchozí zelenou míru závaznosti u výzvy 1.4 bude použita opět v aktualizované verzi Technického popisu pro PO4, která bude vydána v nejbližších dnech.  

Příjemce/žadatel nepřesnost textu nikterak nezavinil a ani neměl dostatek času, aby na něj v době jeho platnosti mohl při Přípravě/finalizaci Monitorovacích zpráv zareagovat. Řídicí orgán proto příjemcům/žadatelům sděluje, že  bude posuzovat všechny změny klíčového vybavení s pořizovaní cenou 1 – 5 mil. Kč vzniklé v období platnosti Přílohy 23d Technický popis pro  PO4 verze 3.0 jako nepodstatné. V souladu s  metodickým textem uvedeným v Příručce pro příjemce na straně 55 v Kapitole 5.3 Změny v projektu, kde se uvádí
„Veškeré změny projektu je příjemce povinen písemně oznámit ŘO OP VaVpI ve formě a obsahu pro ŘO OP VaVpI přijatelném (tj. zejména včetně odpovídajícího odůvodnění a podkladů), a to bez zbytečného odkladu poté, co je příjemce zjistí, pokud není dále stanoveno jinak. Změny podléhající schválení ŘO OP VaVpI se oznamují písemně prostřednictvím formuláře Oznámení o podstatných změnách v projektu (viz příloha č. 20). Příjemce je zásadně povinen změnu projektu nahlásit ŘO OP VaVpI předem, je-li to možné a není-li níže uvedeno jinak.“
budou výše uvedené změny projektu posouzeny jako změny, které nebylo možné nahlásit ŘO OP VaVpI z výše uvedených důvodů předem.

Za nepříjemnou situaci se ještě jednou omlouváme.

11.10.2012 3:10:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load