Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace pro žadatele v rámci Výzvy č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit

Změna webové adresy aplikace ESOP v případě Výzvy č. 6.3 OP VaVpI

Upozorňujeme žadatele Výzvy č. 6.3 OP VaVpI, že pro tuto Výzvu platí nová webová adresa aplikace ESOP: https://online.ecba.cz/vavpi2 .

V případě Výzvy č. 6.3 je prostřednictvím ESOP vytvářena Studie proveditelnosti včetně výpočtu finanční mezery, která je přikládána jako povinná příloha k Projektové žádosti vyplněné v Benefit7. Dále ESOP v případě Výzvy č. 6.3 slouží pro tvorbu Technického popisu projektu, tedy povinné přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6.3.2012 1:03:58 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load