Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

Od 1. 9. 2011 je účinný Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0, kterým se mění termín ukončení infrastrukturní části projektu v případě velkých projektů v rámci výzev 1.1, 2.2, zároveň se upřesňuje nejzazší termín ukončení realizace projektu v případě běžných projektů v rámci výzvy 2.2 a doplňuje se jednoznačně termín pro nejpozdější finanční ukončení projektu pro výzvy 1.1 a 2.2.

1.9.2011 9:09:55 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load