Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodika fullcost

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace si dovoluje upřesnit, že metodika rozpočítání nepřímých nákladů (tj. metodika full cost) bude schvalována a certifikována pouze u úspěšně schválených projektů.

Řídicí orgán OP VaVpI si dovoluje upřesnit, že metodika rozpočítání nepřímých nákladů (tj. metodika full cost) bude schvalována a certifikována pouze u úspěšných žadatelů, tj. příjemců OP VaVpI. Žádáme příjemce, aby předkládali jako přílohu vlastní metodu rozpočítání nepřímých nákladů pro informaci, aby bylo zřejmé, jakým způsobem byla nárokovaná částka na provozní výdaje kalkulována. Ve fázi hodnocení projektů, však nebude metoda předmětem schvalování či certifikace.

Děkujeme za pochopení!

24.4.2009 2:04:56 - aktualizováno 18.1.2010 11:01:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load