Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 2.4

Od 1. 9. 2011 jsou také účinné přílohy specifické pro Výzvu č. 2.4: Příloha č. 1i) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, Příloha č. 6g) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11f) Závazná osnova studie proveditelnosti, Příloha č. 19e) Teze výzvy č. 2.4.

1.9.2011 1:09:21 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load