Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 6.3

Od 1. 2. 2012 jsou účinné nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 6.3: Příloha č. 1j) Pravidla způsobilosti výdajů, Příloha č. 6h) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11g) Studie proveditelnosti, Příloha č. 27c) Komentáře k výběrovým kritériím.

31.1.2012 3:01:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load