Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 15. 8. 2013 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 5.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

Příručka pro příjemce je určena všem úspěšným žadatelům, jejichž projektové žádosti byly na základě procesu hodnocení schváleny k financování z OP VaVpI a jimž bylo na základě tohoto schválení vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující závazné podmínky realizace projektu. 

Hlavní a závazná pravidla pro realizaci projektů jsou zakotvena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příručka pro příjemce povinnosti a práva příjemce popisuje a vysvětluje ve větší šíři a podává výklad povinných a doporučených postupů příjemce při realizaci projektu.

Příručkou pro příjemce se bez výhrad řídí všichni příjemci podpory z OP VaVpI, kteří realizují podpořený projekt, ale také jejich partneři, a proto je příjemci doporučeno důkladně seznámit partnery projektu s Příručkou pro příjemce a souvisejícími dokumenty, neboť příjemce je zodpovědný i za plnění podmínek ze strany partnera projektu. Závazek postupovat podle Příručky pro příjemce by měl být zmíněn i v relevantních částech partnerské smlouvy.

Cílem Příručky pro příjemce je, aby příjemce (partner) postupoval při realizaci projektu správně a aby byl schopen své postupy správným způsobem dokladovat a zajistit tak úspěšnou realizaci projektu.

Věříme, že předkládaná příručka Vás provede podmínkami realizace Vašeho projektu a bude Vám nápomocna v průběhu realizace projektu, zejména při předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, při změnách v projektu, ale i při plnění dalších povinností příjemce.

Informace pro projekty, které ukončily realizaci v termínu od 31. 12. 2012 do 30. 4. 2013:

Projekty, které ukončily realizaci v termínu od 31. 12. 2012 do 30. 4. 2013, použijí pro předložení první monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu postupy uvedené v platné Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007-2013 verze 5.0.

Pro lepší přehlednost a orientaci ve změnách zde naleznete také souhrn hlavních změn oproti předchozí verzi příručky a porovnání s předchozí verzí příručky, ve kterém jsou zobrazeny veškeré provedené změny:

Na tomto odkaze jsou k dispozici společné přílohy jak k Příručce pro příjemce OP VaVpI, tak k Příručce pro žadatele OP VaVpI:Veškeré dokumenty k výzvám

Vzorové dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Ostatní dokumenty

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz.
29.8.2013 11:07:14 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load