Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 3.1, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 16. 12. 2013 bude účinná Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 3.1, a nové verze příloh příruček pro žadatele a příjemce relevantních pro Výzvu č. 3.4: Příloha č. 6k - Seznam příloh projektové žádosti; Příloha č. 17n - Detailní rozpočet projektu.

ikona souboruPříručka pro žadatele PO4 OP VaVpI

ikona souboruPříloha č. 06k - Seznam příloh projektové žádosti - Výzva 3.4

ikona souboruPříloha č. 17n - Detailní rozpočet projektu - Výzva 3.4

Ke vzorovým formulářům čestných prohlášení pro Výzvu č. 3.4, byl také přidán formulář čestného prohlášení týkající se Přílohy č. 13 Projektové žádosti: ikona souboruVzorové formuláře čestných prohlášení Výzva 3.4

13.12.2013 11:39:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load