Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 29. 6. 2012 jsou účinné: Příloha č. 14a) - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze č. 3.3; Příloha č. 25 - Čestné prohlášení - Rozhodnutí, verze č. 1.2.

29.6.2012 9:06:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load