Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (12. 6. 2015)

Od 12. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 6o - Seznam příloh projektové žádosti (Výzva 9.3) a Přílohy č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (Výzva 1.3, 2.3, 3.3).

V případě Přílohy č. 6o) spočívá úprava ve specifikaci druhé části přílohy č. 6 (Doklady o přijatelnosti žadatele a partnera), kde byl mezi vyjmenované subjekty, na které se nevztahuje druhá část přijatelnosti příjemce, doplněn bod „uzemní samosprávné celky“.

V návaznosti na blížící se předkládání prvních zpráv o udržitelnosti projektu v rámci Výzvy č. 3.3, PO 3, OP VaVpI, byla upravena také Příloha č. 40, kde byla doplněna specifika právě pro Výzvu 3.3.

ikona souboruPříloha č. 6o - Seznam příloh projektové žádosti - Výzva 9.3

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu pro PO 3 - Výzva 1.3, 2.3, 3.3

12.6.2015 14:50:18 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load