Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 21. 11. 2011 je účinná Příloha č. 6f) Seznam příloh projektové žádosti, Výzva č. 4.3, verze 1.1.

ŘO OP VaVpI rozhodl v rámci snahy o snížení administrativní zátěže žadatelů o dotaci o zjednodušení dokladování přijatelnosti příjemce ve výzvě 4.3. Toto zjednodušení se týká zejména některých skupin žadatelů o dotaci, především veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a také (v menší míře) odborných a vědeckých knihoven s minimálně krajskou působností.

Zde pro rychlejší orientaci naleznete odkaz na zmíněnou přílohu:

ikona souboruPříloha č. 6f) Seznam příloh projektové žádosti, Výzva č. 4.3

21.11.2011 4:11:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load