Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 19. 1. 2012 je účinná Příloha č. 6g) PPŽ a PPP - Seznam příloh projektové žádosti - Výzva 2.4, verze 1.3.
K dispozici jsou také dvě nová vzorová čestná prohlášení pro Výzvu 2.4: 
Čestné prohlášení o vlivu na životní prostředí  a  Čestné prohlášení o vlivu na soustavu chráněných území NATURA 2000

Zde pro rychlejší orientaci naleznete odkazy na zmiňované dokumenty:

Příloha je dostupná také zde: odkaz

Čestná prohlášení naleznete také pod odkazem: odkaz

19.1.2012 12:01:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load