Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Od 13. 3. 2012 je účinná nová příloha č. 24b) Čestné prohlášení - Benefit7 pro PO3.
Od 13. 3. 2012 je také k dispozici Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Výzvu č. 3. 3.

13.3.2012 4:03:17 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load