Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OPVaVpI (7. 8. 2013)

Od 7. 8. 2013 budou účinné nové verze společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI: č. 8d) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci PO 3, verze 4.5; č. 8e) Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách, verze 1.2; č. 8g) Doporučený vzor pro dokladování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách v rámci PO 3 a PO 4, verze 1.2.  

29.8.2013 11:20:10 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load