Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

Od 13. 9. 2012 jsou účinné následující přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI týkající se monitorovacích indikátorů: Příloha č. 8c) MI na úrovni projektů v rámci PO 4, verze 6.1; Příloha č. 8d) MI na úrovni projektů v rámci PO 3, verze 4.3; Příloha č. 8e) Kategorie MI, verze 1.1; Příloha č. 8g) Doporučený vzor pro dokladování MI v monitorovacích zprávách - PO 3, verze 1.0.

13.9.2012 11:09:38 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load