Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společný metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a 2, Výzva č. 2.1, verze 1.0, a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem s účinností od 14. 1. 2014 se doplňuje popis a termín doložení Potvrzení o souladu s IPRM (Příloha č. 12), který je obsahem Přílohy č. 6l Seznam povinných příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.1 v prioritní ose 1 Příručky pro příjemce a žadatele OP VaVpI 2007 – 2013.

14.1.2014 13:47:09 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load