Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění k zadávání veřejných zakázek

Upozorňujeme příjemce, aby dbali zvýšené pozornosti při vyplňování oznámení o zakázce (jakož i dalších oznámení – př. oznámení o zadání zakázky) ke zveřejnění na www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Upozorňujeme příjemce, aby dbali zvýšené pozornosti při vyplňování oznámení o zakázce (jakož i dalších oznámení – př. oznámení o zadání zakázky) ke zveřejnění na www.vestnikverejnychzakazek.cz. Informace, které je nutné uveřejnit, stanoví směrnice S 2004/18 ES a její příloha VII A (tato směrnice je na základě vyhlášky 339/2010 přímo použitelným právním předpisem). Zadavatel musí uvést veškeré údaje, požadované touto směrnicí.

Nutnost zveřejnění určitých informací ukládá i zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – to se týká například požadavků na kvalifikační předpoklady, kdy tyto je nutno vymezit již v oznámení o zakázce. Týká se to především požadavků na základní kvalifikační předpoklady, pro které sice ve formuláři není příslušná kolonka, avšak přesto je tyto údaje nutno uvést – např. do kolonky pro profesní kvalifikační předpoklady, či do kolonky pro ostatní informace o zakázce. Neuvedení požadavků na kvalifikační předpoklady již v oznámení o zakázce je vážnou procesní chybou, která může mít vliv na transparentnost zadávacího postupu (viz např. i rozhodnutí ÚOHS S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/Hod).

26.1.2012 2:01:54 - aktualizováno 28.2.2012 3:02:21 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load