Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Výsledky hlasování procedurou per rollam k prodloužení termínu příjmu projektových žádostí v rámci PO 3, OP VaVpI

Na základě hlasování Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (MV OP VaVpI), které proběhlo ve dnech 8. 9. 2010 - 13. 9. 2010 procedurou per-rollam, byl schválen návrh na posun začátku příjmu projektových žádostí ve výzvě 3.3 Centra transferu technologií na 15. listopadu 2010 a datum ukončení této výzvy (a tím datum ukončení příjmu projektových žádostí) na 28. ledna 2011.

Výše uvedená změna je již také zveřejněna ve Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, kterou naleznete zde: Výzva číslo 3.3 - Centra transferu technologií

14.9.2010 4:09:20 - aktualizováno 15.9.2010 6:09:54 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load