Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy 7.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.

7.1.2013 3:01:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load