Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Základní dokumenty OP VaVpI

Od 1. 6. 2011 je účinná nová verze Příručky pro příjemce OP VaVpI (verze č. 4.0) a některých společných příloh příruček pro žadatele a příjemce (viz seznam uvnitř článku).

Od 1. 6. 2011 jsou účinné následující dokumenty:

 • Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 4.0
 • ikona souboruPříloha č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI pro Výzvu č. 1.4, verze č. 1.3
 • ikona souboruPříloha č. 12 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - TEZE ZACÍLENÍ PODPORY Výzva č. 1.4  - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, verze č. 1.1
 • ikona souboruPříloha č. 13 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Tabulka hodnot k výpočtu limitace vysokých škol pro Výzvu č. 1.4 OP VaVpI, verze č. 1.1
 • ikona souboruPříloha č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Výklad pravidel způsobilosti výdajů - Prioritní osy 1 a 2, verze č. 3.0
 • ikona souboruPříloha č. 14b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Výklad pravidel způsobilosti výdajů - Prioritní osa 3, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 14c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Výklad pravidel způsobilosti výdajů - Prioritní osa 4, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 15a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvu 1.2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 15b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvy 1.1 a 2.2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 15c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvu 1.3, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 15d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvu 2.3, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 15e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvu 3.3, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 15f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ pro výzvu 1.4, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 16a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Formulář Žádosti o ex-ante platbu, verze č. 4.0
 • ikona souboruPříloha č. 16b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Formulář Žádosti o ex-post platbu, verze č. 4.0
 • ikona souboruPříloha č. 16c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Vzor Podkladů pro vyúčtování, verze č. 6.0
 • ikona souboruPříloha č. 16d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Roční zúčtování způsobilých výdajů superhrubé mzdy a čerpání dovolené - vzor pro PO 1 a PO 2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 16e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Roční zúčtování způsobilých výdajů superhrubé mzdy a čerpání dovolené - vzor pro PO 4, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 16f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Roční zúčtování způsobilých výdajů superhrubé mzdy a čerpání dovolené - vzor pro výzvy 1.3, 2.3, 3.3, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 16g) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Vzor Seznamu osob oprávněných k podpisu dokumentů v rámci projektu OP VaVpI, verze č. 1.0
 • ikona souboruPříloha č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI, verze č. 6.0
 • ikona souboruPříloha č. 17c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Aktualizovaný rozpočet pro výzvu 1.2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 17d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Aktualizovaný rozpočet pro výzvy 1.1, 2.2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 17e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze č. 3.0
 • ikona souboruPříloha č. 17f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Aktualizovaný rozpočet pro výzvu 1.4, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 17g) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Personální zajištění projektu v rámci PO 1 a PO 2, verze č. 3.0
 • ikona souboruPříloha č. 17h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Personální zajištění projektu v rámci PO 4, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 17i) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Personální zajištění projektu v rámci PO 3, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 18 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Hlášení o zahájení realizace projektu OP VaVpI, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 20 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Oznámení o podstatných změnách v projektu, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 23a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Technický popis pro PO 1 – rozšířená verze, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 23b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Technický popis pro PO 2 – rozšířená verze, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 23c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Instrukce k vyplnění Technického popisu pro PO 1, 2, verze č. 2.0
 • ikona souboruPříloha č. 30 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Postup pro řešení námitek žadatele/příjemce, verze č. 1.0

Upozornění: Od 1. 6. 2011 byla rovněž zrušena příloha č. 4 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Seznam povinností příjemce. Obsah této přílohy byl zapracován do Příručky pro příjemce.

1.6.2011 4:06:22 - aktualizováno 2.6.2011 1:06:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load