Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Závazné stanovisko k Výzvě číslo 1.3 a 2.3, OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI pro vyloučení pochybností vydává závazné stanovisko k Výzvám číslo 1.3 a 2.3, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Řídicí orgán OP VaVpI pro vyloučení pochybností vydává závazné stanovisko, že v projektových žádostech předkládaných do Výzvy číslo 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV se nepřipouští účast dalších subjektů (partnerů) s podílem na způsobilých výdajích projektu.

Ve Výzvě číslo 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky musí partneři v projektu – tj. subjekty s podílem na způsobilých výdajích projektu - splňovat stejné podmínky přijatelnosti jako příjemce uvedené v textu Výzvy, článek 5, písm. a), b), c), d), f). Podmínku uvedenou v článku 5 Výzvy, písm. e) prokazuje pouze žadatel (viz přílohu Příruček pro žadatele a příjemce č. 6c) Seznam příloh projektové žádosti pro výzvu 1.3).

4.3.2010 2:03:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load