Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VaVpI na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku letošního roku.

Tyto změny se týkají zavedení nových kvalifikačních předpokladů. Od nynějška je nutné v rámci prokázání základních kvalifikačních předpokladů prokázat rovněž trestní bezúhonnost právnických osob (souvisí se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob). Pro bližší informace viz http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027&d=320395.

Dále se zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů nutnost prokázat, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) – prokazuje se čestným prohlášením (změna souvisí s novelou zákona o zaměstnanosti). Nutnost prokázat tyto kvalifikační předpoklady platí pro veškerá výběrová řízení realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., zahájená od 1.1.2012 v případě trestní odpovědnosti právnických osob a od 5.1.2012 v případě prokázání skutečností v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti (nelegální práce).

Upozorňujeme příjemce na nutnost verifikovat veškeré připravované zadávací dokumentace a na nutnost uvést požadavky na základní kvalifikační předpoklady do souladu se zákonem. V případě již vyhlášených výběrových řízení (tedy vyhlášených po 1.1.2012, respektive 5.1.2012) je potřeba požadavky na prokázání těchto nově zavedených kvalifikačních předpokladů doplnit, například formou dodatečných informací (s odpovídajícím prodloužením lhůty), popřípadě se též nabízí možnost využít § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a uchazeče požádat o doplnění těchto náležitostí po otevření obálek.

V následujícím souboru uvádíme přehled změn:

ikona souboruZměna_ZVZ_leden_2012_-_nové_zákl._kval._předpoklady.pdf

12.1.2012 2:01:07 - aktualizováno 12.1.2012 4:01:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load