Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.2 Rozvoj výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 2.1 – Regionální VaV centra, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.

Cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence prostřednictvím podpory rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnosti posiluje konkurenceschopnost regionu.

V rámci výzvy 3.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality stávajících výzkumných center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků a to posílením jejich stávajících a nových aktivit souvisejících s jejich výzkumnými programy. Realizací výzvy dojde také k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. V neposlední řadě je výzva zaměřena na posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. Příjemcem mohou být pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2 (výzvy č. 1.1, 1.2 a 2.2). Takový subjekt (tedy žadatel i jeho partner) může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výše zmíněných výzev.  

Alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015.

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva 3.2

ikona souboruPříloha A Výběrová kritéria

ikona souboruPříloha B Pravidla způsobilých výdajů

ikona souboruPříloha C Monitorovací indikátory

  • Užitečné odkazy:

Informace k seminářům pro žadatele naleznete v sekci: Kalendář akcí.

Příručka pro žadatele a její přílohy je k dispozici zde: Příručka pro žadatele OP VaVpI - Výzva č. 3.2, verze 1.0, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce nebo Veškeré dokumenty k výzvám

Dotazy a odpovědi k výzvě budou postupně doplňovány do sekce FAQ.

Informace k možnosti individuálních konzultací naleznete zde: Konzultace pro přípravu projektových žádostí pro žadatele výzvy č. 3.2

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz    

15.5.2015 16:13:08 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load