Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 8.3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI

Zde naleznete text Výzvy číslo 8.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV.

 

Cílem této výzvy je zlepšit evaluační kulturu v prostředí VaVaI v České republice vytvořením fungujícího systému hodnocení programů účelové podpory u jejich poskytovatelů [1] a rozšířit využívání evaluací, jako jednoho ze stěžejních nástrojů pro řízení programů podpory.

Přijatelným příjemcem nebo partnerem projektu je poskytovatel účelové podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce spolu s partnery musí být poskytovateli nejméně 55% objemu účelové podpory [2]  ze státního rozpočtu z výdajů na výzkum vývoj a inovace schválené pro rok 2014 [3] .

Zapojení partnerů a spolupracujících organizací musí splňovat požadavky uvedené v Příručce pro žadatele OP VaVpI.

Jeden subjekt může v rámci této výzvy (jako žadatel/příjemce nebo partner) mít podíl na způsobilých výdajích pouze v jednom projektu.

Datum vyhlášení Výzvy: 5. 3. 2014.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 10. 3. 2014 do 31. 3. 2014 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 milionů Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva č. 8.3 OP VaVpI

ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria

ikona souboruPříloha B) Pravidla způsobilosti výdajů

ikona souboruPříloha C) Monitorovací indikátory

Aplikace Benefit7 bude pro Výzvu č. 8.3 zprovozněna s otevřením příjmu registračních žádostí.

  • Užitečné odkazy:

Příručka pro žadatele a její přílohy budou zveřejněny zde: Veškeré dokumenty k výzvám

Informace k seminářům pro žadatele budou zveřejněny v Kalendáři akcí.

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz


[1] Pro účely této výzvy se rozumí poskytovatelem účelové podpory subjekt, který je definován zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

[2] Výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

[3] Zákon č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

5.3.2014 16:21:58 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load