Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, která spadá pod oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace VaV.

 

Cílem výzvy je zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy (Science Learning Center a Návštěvnických center), která byla podpořena z OP VaVpI v období 2011 – 2015 v rámci výzvy 1.3. Jedná se o instituce neformálního vzdělávání, které zpřístupňují problematiku vědy a výzkumu populárně-zábavnou formou co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži. Jejich hlavním cílem je popularizace vědy a techniky za účelem přilákání mladé generace ke studiu přírodovědných a technických oborů a taktéž k budoucí kariéře ve vědě a výzkumu.

Přijatelnými příjemci budou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. V rámci jednoho projektu se připouští účast více subjektů s podílem na způsobilých výdajích projektu. Zapojení dalších subjektů (partnera/partnerů projektu) musí splňovat požadavky stanovené v Příručce pro žadatele.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde:

ikona souboruVýzva 9.3

ikona souboruPříloha A Vyběrová Kritéria

ikona souboruPříloha B Pravidla způsobilosti výdajů

ikona souboruPříloha C Monitorovací indikátory


Užitečné odkazy:

Informace k seminářům pro žadatele naleznete v sekci: Kalendář akcí.

Příručka pro žadatele a její přílohy je k dispozici zde: Příručka pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce nebo Veškeré dokumenty k výzvám.

Dotazy a odpovědi k výzvě budou postupně doplňovány do sekce FAQ.

Dotazy ze semináře pro žadatele jsou k dispozici zde: ikona souboruFAQ - Seminář pro žadatele

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz  

15.5.2015 15:48:12 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load