Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

ESOP - přístup do elektronického systému

V této sekci je možné  přihlásit se do elektronického systému operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - ESOP.

Pomocí elektronického systému ESOP žadatelé vytvořili Studii proveditelnosti a CBA - Analýzu přínosů a nákladů v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osy 1 a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra, prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

Pro prioritní osy 3 a 4 je pod stejným odkazem k dispozici aplikace pro výpočet finanční mezery, který je nedílnou součástí projektové žádosti. Pro tuto část aplikace není níže zmiňovaný Manuál ESOP relevantní.

Příhlásit se do elektronického systému operačního programu je možné na této adrese: ESOP

Pro Výzvu č. 2.1, 3.4, 6.3 a 7.3 na podporu pre-seed aktivit platí nová webová adresa aplikace ESOP: https://online.ecba.cz/vavpi2 .

V případě Výzvy č. 6.3  a 7.3 je prostřednictvím ESOP vytvářena Studie proveditelnosti včetně výpočtu finanční mezery, která je přikládána jako povinná příloha k Projektové žádosti vyplněné v Benefit7. Dále ESOP v případě Výzvy č. 6.3 a 7.3 slouží pro tvorbu Technického popisu projektu, tedy povinné přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na níže uvedeném udkazu je vždy k dispozici nejaktuálnější verze "Uživatelského manuálu" pro ovládání aplikace ESOP, který je po přihlášení do aplikace také ve formě nápovědy.

Manuál ESOP

Své dotazy, prosím, zasílejte na adresu: opvyzkum@msmt.cz 
15.1.2009 4:01:21 - aktualizováno 29.1.2013 9:01:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load