Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Proces hodnocení projektů

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Dílčí výsledky hodnocení v prioritní ose 2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete obecné informace k hodnocení projektů v rámci prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a první částečné výsledky hodnocení v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2, OP VaVpI.

VÝZVA ČÍSLO 1.2 – REGIONÁLNÍ VAV CENTRA, OP VAVPI

PRIORITNÍ OSA: 2 – Regionální VaV centra 

ČÍSLO VÝZVY: 1.2 – Regionální VaV centra

DATUM VYHLÁŠENÍ: 15. 12. 2008

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 1. 3. 2009 - 30. 4. 2009

ALOKACE: 6 mld. Kč

HARMONOGRAM HODNOCENÍ

APLIKAČNÍ POTENCIÁL: 29. 6. – 3. 7. 2009

APLIKAČNÍ PANEL: 9. 7. 2009

ODBORNÁ KVALITA, MEZINÁRODNÍ PANEL: 31. 8. – 4. 9. 2009

HODNOCENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO 2, OP VaVpI

Hodnocení projektů v rámci OP VaVpI je několikastupňové a v rámci ČR také ojedinělé. Nejdříve jsou projekty hodnoceny třemi nezávislými hodnotiteli z hlediska aplikačního potenciálu, synergií a finanční udržitelnosti, poté zasedá tzv. hodnotitelská komise, která vypracuje konsensuální posudek. Zároveň probíhá  hodnocení stavebně technických aspektů dalšími dvěma specialisty na tyto otázky.

Následuje tzv. panel pro aplikace, který finálně rozhodne, jaký projekt postoupí do dalšího kola hodnocení. V tomto kole je opět každá žádost hodnocena třemi experty, tentokrát zahraničními, kteří zhodnotí odbornou kvalitu projektového záměru a vypracují také konsensuální posudek. Následuje mezinárodní panel expertů, kteří ustanoví seznam projektů doporučených k financování.

V níže přiloženém dokumentu jsou k dispozici první dílčí výsledky hodnocení v rámci výše zmíněné výzvy, prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Uvedené výsledky hodnocení reflektují závěry zasedání aplikačního panelu. Nejedná se tedy o konečné výsledky hodnocení, finální evaluace bude provedena zahraničními experty - viz výše uvedený harmonogram hodnocení.

 ikona souboruSeznam projektů postupujících po zasedání aplikačního panelu.pdf (157,49 KB)

24.7.2009 9:07:20 - aktualizováno 28.7.2009 9:07:11 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load