Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Proces hodnocení projektů

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekty postupující do mezinárodní evaluace v rámci Výzvy číslo 1.2, OP VaVpI

Zde naleznete seznam postupujících projektů do mezinárodní evaulace v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  

V souladu s pravidly procesu hodnocení jsou do mezinárodní evaluace zařazeny projekty, které splnily všechna vylučovací (binární) kritéria v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2, OP VaVpI.

Seznam projektů předložených v rámci Výzvy číslo 1.2 - Regionální VaV centra, OP VaVpI a postupujících do další fáze hodnocení (řazeno abecedně):

Název projektu

Žadatel

APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ A NANOTECHNOLOGIÍ

Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG)

Univerzita Palackého v Olomouci

Centrum pro nanomateriály, prokročilé technologie a inovace

Technická  Univerzita v Liberci

Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Univerzita Palackého v Olomouci

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

Vysoké učení technické v Brně

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

VÚTS, a.s.

Centrum řasových biotechnologií Třeboň (algatech)

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

CETOCOEN

Masarykova univerzita, Brno

DEVelopment of InfraStructure for Smart Engineering Materials Research /DEVISER/

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Inovace pro efektivitu a životní prostředí

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)

Vysoké učení technické v Brně

Pokročilé stavební materiály a konstrukce AdMaS

Vysoké učení technické v Brně

Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

České vysoké učení technické v Praze

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov

České vysoké učení technické v Praze

Ústecké materiálové centrum

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ

Výzkumné centrum informačních, komunikačních a biomedicínských technologií

Vysoké učení technické v Brně

Mezinárodní evaluace bude probíhat ve dnech  31. 8. 2009 až 4. 9. 2009. Předkladatelé projektu budou o výsledcích informováni.

21.8.2009 3:08:14 - aktualizováno 25.11.2009 1:11:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load