Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Proces hodnocení projektů

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výsledky hodnocení projektů podaných ve Výzvě číslo 1.2 po zasedání výběrové komise Řídicího orgánu OP VaVpI

V níže uvedené tabulce jsou zveřejněny výsledky hodnocení projektů podaných ve Výzvě číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, po zasedání výběrové komise Řídicího orgánu OP VaVpI.

  Registrační číslo Název projektu Název žadatele
Projekty, které postupují do fáze Upřesnění parametrů
1 CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) Vysoké učení technické v Brně
2 CZ.1.05/2.1.00/01.0006 Centrum pro aplikovanou mikrobiologii
 a imunologii ve veterinární medicíně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
3 CZ.1.05/2.1.00/01.0005 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie
 a inovace
Technická  Univerzita v Liberci
4 CZ.1.05/2.1.00/01.0001 CETOCOEN  Masarykova univerzita, Brno
5 CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
6 CZ.1.05/2.1.00/01.0030 Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Univerzita Palackého v Olomouci
7 CZ.1.05/2.1.00/01.0017 APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ A NANOTECHNOLOGIÍ Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.
8 CZ.1.05/2.1.00/01.0007 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Palackého v Olomouci
Projekty zařazené do Zásobníku projektových žádostí*
9 CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně
10 CZ.1.05/2.1.00/01.0014 Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Vysoké učení technické v Brně
11 CZ.1.05/2.1.00/01.0036 Inovace pro efektivitu a životní prostředí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
12 CZ.1.05/2.1.00/01.0024 Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
13 CZ.1.05/2.1.00/01.0037 Centrum řasových biotechnologií Třeboň (algatech) Mikrobiologický ústav AV ČR
14 CZ.1.05/2.1.00/01.0013 Pokročilé stavební materiály a konstrukce AdMaS Vysoké učení technické v Brně**
15 CZ.1.05/2.1.00/01.0018 Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České vysoké učení technické v Praze
16 CZ.1.05/2.1.00/01.0027 HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
* Projekty budou podpořeny v daném pořadí, pouze pokud dojde k nevyčerpání alokace u výše uvedených projektů.
** Žadatel od projektu odstoupil
6.10.2009 3:10:54 - aktualizováno 7.10.2009 8:10:39 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load